Lanke Omgevingsvormgeving

 

Biografie

 

Expositions

 

Links, artikelen en film

 

Contact

 
 
 
 
Het Bureau Lanke-omgevingsvormgeving is een gespecialiseerd bureau
dat zich richt op het inrichten van de omgeving in de meest brede zin van het woord.

Ik werk als omgevingsvormgever en adviseur voor onder andere zorgorganisaties, woningcorporaties en architecten.

Mijn expertise ligt in de advisering voor bouw en renovatie en belevingsgerichte inrichting van de fysieke woonomgeving voor mensen met beschadigde hersenen, waaronder dementie.
Tevens werk ik voor organisaties met woonvormen van bewoners met meervoudige beperkingen.

Vanaf het eerste uur (2008 tot medio 2013) heb ik deze werkzaamheden verricht als lid van het BreinCollectief. Dr. Anneke van der Plaats onderzocht de werking van gezonde en beschadigde hersenen en ‘vertaalde’ complexe theorieën naar de dagelijkse praktijk.
Er zijn meerdere omgevingsaspecten die samen een ‘gunstige’ omgeving maken;
- de fysieke omgeving (bouw en inrichting), - de werkprocessen en - de bejegening en dagbesteding. Deze omgevingsfactoren zijn niet los van elkaar te zien. Als we deze factoren integreren in wonen en zorgen voor mensen met beschadigde hersenen, dan verbetert als vanzelf ook hun kwaliteit van leven. Door intensief te observeren op locaties leerde ik kennis vanuit de hersenkunde praktisch toe te passen in de gebouwde omgeving.

Met Marga van Oort heb ik een Quick scan Brein, Dementie en Omgeving ontwikkeld voor woon zorglocaties.
We observeren in een dag op locatie: het werkproces de middagmaaltijd, de voorbereidingen daarvan, de tijdsbesteding en de bejegening. Mijn werkzaamheden in deze Quick Scan betreffen voornamelijk de fysieke omgeving. Met de terugkoppeling van onze bevindingen aan de medewerkers, en het schriftelijke verslag van de Quick scan, kan men aan direct aan de slag met de adviezen. De fotobijlage bij het verslag van de observaties verduidelijken de praktische adviezen.
http://www.brein-dementie-omgeving.nl/quick-scan-observatie-2/

Belevingsgericht inrichtingsadvies op locatie

Ik bezoek de locatie, observeer, spreek medewerkers en adviseer ter plekke welke verbeteringen in de fysieke omgeving aangebracht kunnen worden om het welbevinden van de bewoners en medewerkers te vergroten. Vaak zijn de adviezen uit te voeren met het bestaande meubilair, en is er direct positief effect te bemerken. Een belevingsgericht inrichtingsadvies op een bestaande locatie geeft me veel voldoening, omdat met relatief weinig middelen in korte tijd positieve resultaten bereikt kunnen worden.

Nieuwe kennis van onder andere het Dementia Care Centre, University of Stirling, pas ik toe in de visie-, ontwerp-, bouw- en inrichtingsfase bij renovatie en nieuw te bouwen zorginstellingen.
De werkzaamheden varieren van het maken van complete inrichtingsplannen, scholing aan medewerkers, ontwerpen van belevingsgebieden tot advisering nieuwbouw en renovatie. Kortom; het creeren van gunstige omgevingen voor mensen met een beschadigd brein. Die omgeving betreft ook de buitenruimte!

Met Chrit Kuypers van RZB Lighting bezoek en inventariseer ik bestaande locaties, opdat er een lichtplan op maat gemaakt kan worden. Welke ingrepen en aanpassingen aan de verlichting geven onder de gegeven bouwkundige omstandigheden het meest gunstige beeld qua;*effect gezondheid en welbevinden bewoners
*goed en veilig zicht,*ondersteuning routing, *dagritme, *welbevinden medewerkers.

`De buitenruimte’ heeft mijn speciale aandacht.
Naast de opleiding Cultureel Werk en werkervaring in het ouderenwerk in een Prachtwijk, ben ik opgeleid tot Vakbekwaam Hovenier en heb ik de Tuinacademie gevolgd. Ontwerp en advies voor buitenruimte voor bewoners met dementie, bijvoorbeeld de Alzheimertuin van Thebe De Vloet, wissel ik af met vrije vormgeving in de groene ruimte. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Tuinen van Appeltern.